logo del gremi
Inici
Contacte
SOSTENIBILITAT - Gestió de Residus
Semàfor de la Gestió de Residus
Eina orientativa perquè els Tallers accedeixin a:
  • Aspectes essencials a respectar per a la correcta gestió de residus
  • Requisits que han de complir els serveis de recollida i reciclatge de residus
  • Avaluació del valor afegit que pot estar oferint el gestor de residus del taller
El taller pot accedir de manera anònima al Semàfor i contestar un breu qüestionari amb allò que procedeixi en cadascuna de les preguntes, d'acord amb el servei que li proposa el gestor de residus.

Si s'incompleix algun requisit obligatori, el Semàfor es posarà en vermell i el qüestionari no podrà avançar més enllà.

Si se superen tots els aspectes obligatoris, el qüestionari avança puntuant una sèrie de prestacions importants, per al final analitzar el balanç del servei i el preu.

Al final el Semàfor genera un informe de sostenibilitat amb la puntuació i el resultat del ratio entre puntuació / preu, que pot desar en pdf i imprimir.

El Taller pot elaborar tants informes com vulgui en qualsevol moment, i axí comparar les diverses opcions de servei del mercat.

És recomanable optar per serveis de gestió integral de residus que acreditin la seva autorització formal de fer-se càrrec de TOTS els residus i que tinguin capacitat tècnica per atendre les necessitats de segregació i recollida de cada taller.

AUTOAVALUACIÓ DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
Guia orientativa per a la correcta gestió de residus del Taller

AVALUACIÓ DEL GESTOR / RECOLLIDOR

Aplicant l'anàlisi per cada prestador del servei, es pot:

  1. Descartar aquells prestadors que no compleixin els requisits ineludibles per alliberar el Taller de la seva responsabilitat legal en el trasllat i tractament posterior dels residus o no assoleixin els objectius mínims.
  2. Optar per les millors opcions de servei i cost per al seu Taller.
Accedixi al SEMÀFOR i marqui allò que li ofereix el gestor/recollidor de residus.

Al final del qüestionari es genera un pdf que pot imprimir o desar al seu ordinador o dispositiu, amb el resultat i un informe.

Pot generar tants informes com desitgi i així comparar entre diversos prestadors.

L'avaluació és anònima i el SEMÀFOR NO DESA res per sí mateix.

cartell SMR
cartell sostenibilitat1
cartell sostenibilitat2
cartell sostenibilitat3