Serveis per al Taller
AcuerdoAudatex
 
 
 
 
Projectes
Conveni amb l'Institut Català de l'Energia per a la difusió entre els tallers de reparació d'automòbils de l'ús de les energies renovables i de l'eficiència energètica.
   
Conveni amb l'Associació Catalana del Biodièsel per estudiar i difondre tot el relacionat amb l'ús de biocombustibles per a vehicles automòbils
   
Projecte europeu per al desenvolupament de màstics UV de curat ràpid i lliures de dissolvent i estirè.
   
Projecte de la Confederació Espanyola de Tallers (CETRAA) i del Ministerio de Industria per a la implantació de les TIC al sector del manteniment i reparació d'automòbils
   
Acció Complementària del Consorci per a la Formació Continua de Catalunya per al disseny de noves accions formatives en l'àmbit de les tecnologies ecoeficients
   
Acció Complementària del Consorci per a la Formació Continua de Catalunya per al disseny de noves accions formatives en l'àmbit del peritatge i reparació de vehicles automòbils