Gremi
La Campanya Restaurar millor que canviar Connectivitat del Vehicle Gestió de Residus

 • sempre un taller al teu costat
Campanya de foment de noves tecnologies per a la sostenibilitat i connectivitat dels vehicles i els tallers

Ser Taller 3.0 vol dir donar resposta integral a les demandes de la societat de nous serveis més connectats, eficients i assequibles.

La funció dels tallers de reparació d'automòbils és molt important per garantir la seguretat viària i la sostenibilitat de l'automoció, doncs sols un manteniment adequat en els terminis preconitzats farà que els elements del vehicle responguin com cal i que el motor consumeixi menys combustible, es minimitzi l'emissió de gasos i es previngui el deteriorament dels elements mecànics i de la carrosseria del vehicle.

L'avenç tècnic en Automoció no solament s'aplica als vehicles nous, sinó en particular a la millora en els processos de reparació i manteniment dels vehicles durant la seva vida útil, on la funció dels tallers és primordial per aquest objectiu.

TALLER 3.0 aplega un conjunt d'accions d'informació i foment als tallers sobre aquestes tècniques innovadores i de com accedir-hi, que es combina amb una campanya adreçada a la ciutadania per fomentar el coneixement i la conscienciació que la sostenibilitat i l'estalvi econòmic van de la mà.

 

 

logo

Animem a ser TALLER 3.0 per fidelitzar la clientela i ampliar la base de vistes al taller, promovent el seu valor afegit.

 • Conscienciar la ciutadania de com ser més eficient amb el seu vehicle i estalviar diners.
 • Innovar en els mètodes de treball i comunicació connectada amb els clients.
 • Donar una resposta pràctica a les inquietuds de millora mediambiental de la societat.
 • Millorar la relació de confiança i competitivitat entre els tallers i els seus clients.

PARTICIPI I APROFITI OPORTUNITATS COMERCIALS DE SER TALLER 3.0.

 

EINES DE LA CAMPANYA d'accés online:

RESTAURAR MILLOR QUE CANVIAR

En reparacions de carrosseria, les noves tècniques Smart Repair ofereixen l'opció de reparar enlloc de substituir elements de la carrosseria, com fars, tapisseries, etc.

Optar per la reparació en lloc de la substitució mitjançant aquestes tècniques, no únicament és més sostenible, sinó que el servei del taller podrà ser més ràpid i assequible per al client.

 • Promoció de tècniques per restaurar amb qualitat i durabilitat elements de la carrosseria

Objectiu: estalvi per al client, valor per la feina del taller i evitar residus.

CONNECTIVITAT

Sistemes de Connectivitat per a la monitorització del vehicle en ruta, són essencials per a la prevenció d'avaries i l'optimització del funcionament del vehicle, que faculten al taller per prestar un servei d'alta qualitat al seu client i ajudar a l'usuari a ser més eficient i estalviar consum del vehicle.

 • Promoció de dispositius de Connectivitat multimarca per vehicles matriculats a partir del 2002
 • Plan Renove per a la modernització dels aparells de Diagnosi

SOSTENIBILITAT 3.0 - GESTIÓ DE RESIDUS

 • Autoavaluació de la gestió de residus al taller i dels serveis de recollida
 • Informació del reciclatge per a l'usuari

ACTIVITATS DEL GREMI DE BARCELONA – 3.0

 • Campanya online i en xarxes socials
 • Reunions de presentació i Formació
 • Acords preferents amb partners de Tecnologia
 • Desenvolupament de materials
 • Estudi de satisfacció.
Tot un any perquè el Taller pugui ser més eficient i dinamitzar la seva base de clients i contactes del barri o de proximitat
 
 
 

© Gremi Provincial de Tallers de Barcelona

 

Jornadas
PRESENTACIÓ
Restaurar
1HOURTECH - BLINKER
Connectivitat
GOLO - LAUNCH
Sostenibilitat
SIRCAT