Gremi
La Campanya Restaurar millor que canviar Connectivitat del Vehicle Gestió de Residus

  • sempre un taller al teu costat
AUTOAVALUACIÓ DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
Guia orientativa per a la correcta gestió de residus del Taller
   

OBJECTIU:

  • 1. Resumir d'una manera pràctica els requisits legals que TOTS ELS TALLERS han de complir.
  • 2. Facilitar l'avaluació dels serveis externs de recollida i gestió de residus d'acord amb les necessitats de cada Taller.

A TOTS ELS TALLERS

El Taller ha d'estar donar d'alta al Registre de Productor de Residus de l'Agència de Residus de Catalunya - ARC perquè és considerat per la normativa com "Productor de Residus"

L'alta es tramita online a la web de l'ARC, secció SDR (Sistema Documental de Residus), així com d'altres tràmits exigibles. Accés SDR: https://sdr.arc.cat/sdr/GetLogin.do

Automàticament, el Taller obtindrà el seu Codi de Productor (P-####.#) i el NIMA (Número d'Identificació Mediambiental d'acord amb la normativa estatal). El Recollidor de residus necessita el codi de productor del taller per poder-li prestar el servei de recollida.

NOTIFICACIÓ PRÈVIA - NP: Es tramita online al SDR i és la comunicació de què el Taller lliurarà els residus al Gestor escollit d'acord amb el Contracte de Tractament.
Aplica a quasi tots els residus del Taller en la pràctica, excepte aquells residus no especials dels quals sempre es fa volorització material.
Exempts: pneumàtics, ferralla, plàstics de cotxe, vidre de cotxe, paper i cartró, piles, fusta i envasos no contaminats, principalment.
Cada Taller ho ha de tramitar al menys 10 dies ABANS d'iniciar qualsevol recollida, i també ha de ser signat pel Gestor de Residus escollit.
Té validesa per 3 anys i requereix una NP per cada residu.
Tràmit sense taxa actualment.

L'Agència de Residus de Catalunya (ARC) és qui autoritza els prestadors de serveis de gestió i transport de residus amb les següents acreditacions:

Gestors de residus: codi E-###.##
Transportistes de residus: codi T-####
Accés a llistats ARC: http://residus.gencat.cat .

 
logo
 
oli
semador
Cliqui aquí

AVALUACIÓ DEL GESTOR / RECOLLIDOR

Aplicant l'anàlisi per cada prestador del servei, es pot:

1. Descartar aquells prestadors que no compleixin els requisits ineludibles per alliberar el Taller de la seva responsabilitat legal en el trasllat i tractament posterior dels residus o no assoleixin els objectius mínims.

2. Optar per les millors opcions de servei i cost per al seu Taller.

 
bateries

Accedixi al SEMÀFOR i marqui allò que li ofereix el gestor/recollidor de residus.

Al final del qüestionari es genera un pdf que pot imprimir o desar al seu ordinador o dispositiu, amb el resultat i un informe.

Pot generar tants informes com desitgi i així comparar entre diversos prestadors.

L'avaluació és anònima i el SEMÀFOR NO DESA res per sí mateix.

 
pneumatics
 
 
 
 

© Gremi Provincial de Tallers de Barcelona

 

Jornadas
PRESENTACIÓ
Restaurar
1HOURTECH - BLINKER
Connectivitat
GOLO - LAUNCH
Sostenibilitat
SIRCAT