Gremi
La Campanya Restaurar millor que canviar Connectivitat del Vehicle Gestió de Residus

  • sempre un taller al teu costat
SOSTENIBILITAT - Gestió de Residus
Semàfor de la Gestió de Residus
   

Eina orientativa perquè els Tallers accedeixin a:

  1. Aspectes essencials a respectar per a la correcta gestió de residus
  2. Requisits que han de complir els serveis de recollida i reciclatge de residus
  3. Avaluació del valor afegit que pot estar oferint el gestor de residus del taller

El taller pot accedir de manera anònima al Semàfor i contestar un breu qüestionari amb allò que procedeixi en cadascuna de les preguntes, d'acord amb el servei que li proposa el gestor de residus.

Si s'incompleix algun requisit obligatori, el Semàfor es posarà en vermell i el qüestionari no podrà avançar més enllà.

Si se superen tots els aspectes obligatoris, el qüestionari avança puntuant una sèrie de prestacions importants, per al final analitzar el balanç del servei i el preu.

Al final el Semàfor genera un informe de sostenibilitat amb la puntuació i el resultat del ratio entre puntuació / preu, que pot desar en pdf i imprimir.

El Taller pot elaborar tants informes com vulgui en qualsevol moment, i axí comparar les diverses opcions de servei del mercat.

 

logo

 

És recomanable optar per serveis de gestió integral de residus que acreditin la seva autorització formal de fer-se càrrec de TOTS els residus i que tinguin capacitat tècnica per atendre les necessitats de segregació i recollida de cada taller.

eina

Valori's davant dels seus clients amb tot el que el taller fa per protegir el medi ambient i faci'ls veure la importància de ser més sostenibles amb el seu vehicle.

Descarregui's els fulls informatius del reciclatge dels residus amb ecovalor.
Pot imprimir-ho per adjuntar-ho amb la factura al client i també penjar-ho a la paret.
Comparteixi-ho a Facebook.

oli
bateries
pneumatics
Oli
Bateries
PNeumàtics

 

ENLLAÇOS D'INTERÈS

Agència de Residus de Catalunya - ARC http://residus.gencat.cat

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente www.magrama.gob.es

Ajuntament de Barcelona http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/

 
 
 

© Gremi Provincial de Tallers de Barcelona

 

Jornadas
PRESENTACIÓ
Restaurar
1HOURTECH - BLINKER
Connectivitat
GOLO - LAUNCH
Sostenibilitat
SIRCAT